RESOLUTIONS OF THE 2019 SYNOD OF BISHOPS

September 25, 2019

ПОСТАНОВИ СИНОДУ 2019

RESOLUTIONS OF THE 2019 SYNOD

[English text below...]

Вих. ВА 19/250

На славу Святої, Єдиносущної, Животворящої і Нероздільної Тройці,

Отця, і Сина, і Святого Духа,

і на добро ввіреного нам Божого люду. Амінь

БОЖОЮ МИЛІСТЮ

І В ПОВНОМУ СОПРИЧАСТІ

З РИМСЬКИМ АПОСТОЛЬСЬКИМ ПРЕСТОЛОМ

СВЯТОСЛАВ,

Верховний Архиєпископ Києво-Галицький

Української Греко-Католицької Церкви

Високопреосвященним і Преосвященним владикам,

всечесним отцям духовним, преподобним ченцям і черницям

та мирянам помісної Української Греко-Католицької Церкви

ПРОГОЛОШУЮ ТА ОПРИЛЮДНЮЮ

ПОСТАНОВИ

Синоду Єпископів

Української Греко-Католицької Церкви

Рим, 01-10 вересня 2019 року Божого

1. Взяти до уваги стан виконання рішень Синоду Єпископів УГКЦ 2018 року.

2. Прийняти Звіт про діяльність Патріаршої курії УГКЦ за минулий рік.

3. Взяти до уваги підсумки звітів комісій і відділів патріаршого рівня за минулий рік.

4. Прийняти Звіт про діяльність Робочої групи з реалізації Стратегії розвитку УГКЦ на період до 2020 року (від серпня 2018 року до липня 2019 року).

5. Завершити мандат Робочої групи з реалізації Стратегії розвитку УГКЦ на період до 2020 року.

6. Висловити вдячність і визнання членам Робочої групи з реалізації Стратегії розвитку УГКЦ на період до 2020 року за сумлінну працю.

7. Маючи за взірець першу єрусалимську спільноту Христових учнів, про яких сказано: «Громада вірних мала одне серце й одну душу, і ні один не називав своїм щось з того, що кому належало, але все в них було спільне» (Ді. 4, 32) - та виявляючи турботу про плекання та зміцнення внутрішньої єдності УГКЦ:

I. Закликати духовенство, богопосвячених осіб і мирян у щоденному церковному житті та служінні плекати культуру взаємодопомоги і спілкування між собою, зокрема активно використовуючи сучасні засоби комунікації.

II. Створити синодальну групу для опрацювання проекту Душпастирської стратегії розвитку УГКЦ на період до 2030 року у такому складі: високопреосвященні митрополити Борис Ґудзяк і Євген Попович, преосвященні владики Давид Мотюк, Кен Новаковський, Теодор Мартинюк, Даниїл Козлинський, Богдан Дзюрах.

III. Розвивати солідарність та обмін дарами між парафіями та єпархіями України і поза її межами задля взаємного спілкування, служіння та свідчення.

IV. Підтримувати мирянські рухи, які бажають будувати єдність Церкви, її помісність і патріарший устрій.

V. Встановити при нагоді свята Апостола Андрія Первозваного, День загальноцерковної молитви в наміренні Отця і Глави УГКЦ та особливих ситуацій нашої Церкви.

VI. Просити Отця і Главу Церкви проводити конференції з єпископами по митрополіях.

VII. Просити митрополитів:

 1. скріплювати молитовну єдність митрополій через пастирські відвідини єпископів та єпархій в межах своїх митрополій;

 1. скликати єпископів митрополії на митрополичі синоди чи єпископські конференції;

 1. проводити спільні прощі в митрополіях.

VIII. Просити єпархіальних єпископів:

 1. широко інформувати священнослужителів, богопосвячених осіб і мирян єпархії про законодавчі акти останнього Синоду Єпископів та використовувати відповідні механізми для їх втілення в життя у місцевій Церкві;

 1. визначити у розпорядку роботи своїх єпархіальних управлінь щомісячний день духовної віднови, молитви та чувань задля спільного слухання голосу Святого Духа і спільних молінь працівників у наміреннях єпископа, ініціатив та душпастирських викликів єпархії;

 1. особисто брати участь у єпархіальних формаційних з'їздах та зустрічах священнослужителів і різних груп вірних задля плекання єдності всередині місцевої Церкви під проводом єпархіального єпископа;

 1. опрацьовувати і впроваджувати в життя пасторальний план єпархії;

 1. сприяти тому, щоб парохи мешкали на території парафії;

 1. створити, де ще цього не зроблено, єпархіальну душпастирську раду (див. кан. 272-275 ККСЦ) із залученням активних і відповідальних мирян;

 1. створити, де ще цього не зроблено, єпархіальну раду настоятелів богопосвячених інститутів, які діють на території єпархії, задля поглиблення сопричастя зі спільнотами богопосвяченого життя;

 1. проводити єпархіальні собори задля поглиблення свідомості і практики соборового діяння на єпархіальному рівні.

IX. Доручити священнослужителям:

 1. чувати над внутрішньою єдністю та родинним духом парафіяльної спільноти, зокрема через щоденне служіння Божественної Літургії, заснування спільнот молитовного читання Божого Слова та інших братств і молитовних рухів, а також через розвиток харитативного служіння в парафіяльній спільноті

 1. прямувати до того, щоб звершення Таїнств християнського втаємничення і Таїнства Вінчання відбувалося під час недільної або святкової Божественної Літургії за участю парафіяльної спільноти, відповідно до приписів літургійних книг;

 1. підтримувати єдність між усіма парафіями і священнослужителями єпархії між собою, щоб жодна парафіяльна спільнота не виключала себе із сопричастя.

X. Доручити Департаменту інформації Патріаршої курії:

 1. подбати про розвиток всецерковних медійних ресурсів і засобів комунікації між єпархіями та митрополіями різними мовами;

 1. довершити у співпраці з єпархіальними єпископами створення багатомовної інформаційної агенції УГКЦ.

XI. Доручити Українському католицькому університетові та іншим інтелектуальним осередкам в Україні та поза її межами розвивати наукові дослідження і богословське осмислення помісності та патріаршого устрою нашої Церкви.

XII. Доручити Інституту історії Церкви Українського католицького університету досліджувати, плекати та поширювати пам'ять про мучеників та ісповідників віри ХХ століття, налагоджуючи співпрацю з відповідними науковими інституціями в Україні та поза її межами.

8. Взяти до уваги звіт преосвященного владики Діонісія Ляховича про душпастирське і соціальне служіння українським мігрантам в Італії.

9. Взяти до уваги звіт МБФ «Карітас України» про соціальну допомогу для постраждалих від війни в Україні.

10. Прийняти звіт генерального керівника управління справедливості про стан суддівства в УГКЦ

11. Доручити Канонічному відділові Патріаршої курії УГКЦ опрацювати Інструкцію про перебування священників поза межами своєї єпархії.

12. Взяти до уваги стан роботи синодальної комісії над українським перекладом Служебника Божественної Літургії св. Івана Золотоустого.

13. Затвердити на трирічний випробувальний термін із внесеними поправками і доповненнями Місяцеслов УГКЦ.

14. Затвердити Типовий статут єпархіальної літургійної комісії УГКЦ.

15. Надати згоду на призначення преосвященного владики Гліба Лончини головою Патріаршої літургійної комісії УГКЦ.

16. Надати згоду на продовження виконання уряду голови Комісії у справах духовенства УГКЦ преосвященному владиці Богданові Данилу.

17. Взяти до уваги стан опрацювання Катехизму УГКЦ для молоді.

18. Затвердити Статут VII сесії Патріаршого Собору УГКЦ.

19. Створити Робочу групу для опрацювання проекту Регламенту Патріаршого Собору УГКЦ у такому складі: преосвященний владика Ярослав Приріз, отець Роман Шафран і отець Олег Каськів.

20. Звернутися до Святішого Отця з проханням про проголошення святого папи Івана Павла II покровителем українсько-польського примирення.

21. Затвердити текст Посинодального послання з головної теми.

22. Прийняти Послання Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви 2019 року до духовенства, богопосвячених осіб і мирян щодо захисту дітей, неповнолітніх і вразливих осіб від усякого виду насильства.

23. Провести наступний Синод Єпископів УГКЦ 30 серпня - 8 вересня 2020 року у Львові.

24. Визначити головною темою Синоду Єпископів УГКЦ 2020 року тему «Еміграція, поселення і глобальна єдність УГКЦ».

25. Доручити преосвященному владиці Теодорові Мартинюку підготувати і представити головну тему Синоду Єпископів УГКЦ 2020 року.

26. Затвердити Комунікат Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви 2019 року.

† СВЯТОСЛАВ,

Верховний Архиєпископ
Української Греко-Католицької Церкви

† Богдан Дзюрах,

Секретар Синоду Єпископів

Української Греко-Католицької Церкви

Дано у Києві,

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,

в день усікновення голови св. Йоана Христителя,

11 вересня 2019 року Божого

_________________________________________

Decisions of the Synod of Bishops of the UCC

Decisions

of the Synod of Bishops of the

Ukrainian Greek-Catholic Church

Rome, September 1-10, 2019

 1. To take into consideration the status of implementation of Decisions of the Synod of Bishops of the UGCC of 2018.

 1. To receive the Activity Report of the Patriarchal Curia for the past year.

 1. To take into consideration Summary Reports of patriarchal level commissions and departments for the past year.

 1. To receive the Activity report of the Working Group for the Implementation of Strategic Development in the UGCC till 2020 (August 2018 - July 2019).

 1. To end the mandate of the Working Group for the Implementation of Strategic Development in the UGCC till 2020.

 1. To express gratitude and recognition to the members of the Working Group for the Implementation of Strategic Development in the UGCC till 2020 for their conscientious work.

 1. Modelling ourselves on the first Christian community of Christ's disciples in Jerusalem, of which is said: "Now the full number of those who believed were of one heart and soul, and no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common" (Acts 4:32), and with demonstrating due care to fostering and strengthening the internal unity of the UGCC:

1) To call upon the clergy, religious and laity in the daily church life and ministry to foster a culture of mutual support and relations with one another, including active usage of contemporary means of social communication.

2) To create a Synodal group for the development of a UGCC pastoral strategy till 2030 with the following members: Metr. Borys Gudziak, Metr. Egeniusz Popowycz, Bishops David Motiuk, Ken Nowakowski, Teodor Martyniuk, Daniel Kozlinsky, Bohdan Dziurakh.

3) To develop solidarity and exchange of gifts between parishes and eparchies of Ukraine and outside its borders for the purpose of mutual relations, ministry and witness.

4) To support lay movements that desire to build up the unity of the Church, her particular character (pomisnist') and patriarchal structure.

5) To establish on the occasion of the feast of St. Andrew the First-called a Day of Church-wide Prayer for the Father and Head of the UGCC and for special situations in our Church.

6) To ask the Father and Head of the Church to hold conferences with bishops in the metropolias.

7) To ask the metropolitans:

 1. To strengthen the spiritual unity in prayer of the metropolias through pastoral visits of bishops and eparchies within their metropolias;

 1. To convoke bishops of the metropolia for Metropolitan Synods or Bishops' conferences;

To organize common pilgrimages in the metropolias.

8) To ask the eparchial bishops:

 1. To broadly inform the clergy, religious and laity of the eparchy on the legislative acts of the regular Synod of Bishops and engage the proper mechanisms for implementing them in the life of the local Church;

 1. To establish in the work schedule of their eparchial curias a monthly day of spiritual renewal, prayer and vigils for a common listening to the voice of the Holy Spirit and common prayers for the intention of the Bishop, Eparchial initiatives and pastoral challenges;

 • To personally participate in eparchial formation conferences and encounters of clergy and various lay groups in order to foster unity within the local Church under the leadership of the eparchial Bishop;

 1. To develop and implement an eparchial pastoral plan;

 1. To facilitate the domicile presence of pastors on the territory of the parish;

 1. To create, where this has not been done, an eparchial pastoral council (see CCEO, can. 272-275) with the involvement of active and responsible laity;

 • To create, where this has not been done, an eparchial council for religious communities active on the territory of the Eparchy for deeper communion with religious life communities;

 • To convoke Eparchial Assemblies (sobors) in order to promote a deeper consciousness and the practice of common action at the eparchial level.

9) To entrust the clergy:

 1. To guard the internal unity and family spirit of the parish community, notably through daily celebration of the Divine Liturgy, the establishment of communities for the prayerful reading of the Word of God and other fraternities/sororities and prayer movements, as well as through the development of charitable ministry in the parish community;

 1. To move towards the celebration of the Mysteries of Christian Initiation and the Sacrament-Mystery of Crowning during Sunday or festive Divine Liturgy with the participation of the parish community as prescribed in liturgical books;

 • To foster unity between parishes and the eparchial clergy, so that no parish community separate itself from the communion.

10) To entrust the Information Department of the Patriarchal Curia:

 1. To provide for the development of churchwide media resources and means of social communication between the eparchies and metropolias in various languages;

 1. To complete the creation of a UGCC multilingual information agency in cooperation with the eparchial bishops.

11) To entrust the Ukrainian Catholic University and other intellectual centers, both in Ukraine and beyond its borders, with developing academic research and theological conceptualization of particularity (pomisnist') and the patriarchal structure of the UGCC.

12) To entrust the Ukrainian Catholic University's Institute of Church History with researching, fostering and promoting the memory of the martyrs and confessors of faith of the XX century in cooperation with qualified academic institutions in Ukraine and beyond its borders.

 1. To take into consideration the report of His Excellency Bishop Dionisio Lakhovicz regarding pastoral and social ministry to Ukrainian migrants in Italy.

 1. To take into consideration the report of the International Charitable Foundation "Caritas Ukraine" regarding social assistance to victims of the war in Ukraine.

 1. To receive the report of the General Director of the Administration of Justice regarding the status of the judiciary in the UGCC.

 1. To entrust the canonical department of the Patriarchal Curia of the UGCC to draft an Instruction for Clergy residing outside the territory of their eparchy.

 1. To take into consideration the work status report of the Synodal Commission on the Ukrainian translation of Liturgikon of the Divine Liturgy of St. John Chrysostom.

 1. To confirm for a three-year trial period with additions the Menologion of the UGCC.

 1. To approve as a model standard the Statutes of an Eparchial Liturgical Commission of the UGCC.

 1. To appoint His Excellency Bishop Hlib Lonchyna Head of the Patriarchal Liturgical Commission of the UGCC.

 1. To consent to the continuation of His Excellency Bohdan Danylo in the office of Head of the Commission for Clergy.

 1. To take into consideration the work status of the UGCC Youth Catechism.

 1. To approve the Statutes of the VII Session of the Patriarchal Assembly (Sobor) of the UGCC.

 1. To create a Working Group to develop a draft of Regulations for the Patriarchal Assembly (Sobor) consisting of the following members: His Excellency Bishop Yaroslav Pryriz, Fr. Roman Shafran and Fr. Oleh Kaskiv.

 1. To submit to the Holy Father a request that St. Pope John Paul II be proclaimed patron of Ukrainian-Polish reconciliation.

 1. To approve the text of the Post synodal Pastoral Letter on the main theme.

 1. To receive the Pastoral Letter of the Synod of Bishops of the Ukrainian Greek-Catholic Church of 2019 to the clergy, religious and laity regarding the protection of children, minors and vulnerable persons from all forms of abuse.

 1. To hold the next session of the Synod of Bishops of the UGCC on August 30 - September 8 2020 in Lviv.

 1. To establish the main theme of the Synod of Bishops of the UGCC in 2020: "Emigration, settlement and the global unity of the UGCC."

 1. To entrust His Excellency Bishop Teodor Martyniuk with preparing and presenting the Main theme of the Synod of Bishops of the UGCC in 2020.

 1. To approve the Communique of the Synod of Bishops of the Ukrainian Greek-Catholic Church of 2019.

[translation provided by - Mariana Davydovska at catholicukes.org.au]


View More News

Unite Interactive