WINNIPEG UKRAINIAN CULTURE RESEARCHER GIVES LECTURE IN KYIV

July 27, 2016

On Tuesday, July 26 at 5:00 pm, at the Ivan Honchar Museum, National Centre of Folk Culture Orysia Paszczak Tracz spoke on the development of Pysanka (Easter egg) decorating in North America – including: the popular-traditional patterns, so-called ‘diaspora’ styles, designer and modern. There are many English-language books published about pysanky as well as some films – in particular – Slawko Novytsky’s “Pysanka” that received various international awards. Ukrainian museums maintain large collections of pysanky and exhibit them especially in the Easter season. Courses and workshops in Easter-egg writing at museums, schools and organizations draw thousands of students every year.

In North America (and in some South American countries) the pysanka has become a symbol of Ukrainians and all things Ukrainian. The world knows that this is a Ukrainian symbol of great power. An example of this is that at the beginning of this year, the Royal Canadian Mint released a silver 20-dollar silver coin in the shape and colours of a Ukrainian Easter egg. The coin was issued for the occasion of the 125 years of Ukrainian immigration to Canada that we are celebrating this year. The entire mintage of 4000 coins was sold out in a single day.

The first settlers from Galicia to the American continent, brought with them the Bible, the Kobzar, a lump of earth from home wrapped in a kerchief, and all their customs and rituals. After 125 years in the new world, they have not forgotten them. Already the sixth generation is growing up far from their ‘native land’ – the “old country” – but continue to carol, dance, celebrate traditional Ukrainian weddings, quote Shevchenko and, of course, decorate pysanky.


Among the subjects covered in Orysia Tracz’s lecture were the individuals that she feels contributed a great deal toward the preservation of the pysanka culture and its promotion. These include: Maria Protsaj, Yaroslav Surmach, Luba Perchyshyn, Oksana Ljaturynska, Franka Kosar, Tetyana Koshets, Oksana Solovey, Nina Bulavytska, Sofijka Zyelyk, Luba Petrusha, the brothers Elyjiw – Yaroslav and Zenon, Alexander A. Granovsky and Myroslav Kuts.

---------------------------------

Orysia Paszczak Tracz – a journalist, author, translator and lecturer on themes of Ukrainian culture and ethnography. Her book “First Star I See Tonight: Ukrainian Christmas Traditions (Winnipeg: Mazepa Publications, 2015) – is the first significant popular work on the theme of Ukrainian Christmas traditions in the English language.

  
______________________________
Лекція: Писанки в Північній Америці

У вівторок 26 липня о 17:00 в НЦНК «Музей Івана Гончара» Орися Пащак Трач розповість про розвиток писанкарства в Північній Америці – народні-традиційні візерунки, так-звані діаспорні, авторські та сучасні. Чимало англомовних книжок видано про писанки і також кілька фільмів, зокрема «Писанка» Славка Новицького, що отримала різноманітні міжнародні нагороди. Українські музеї зберігають великі колекції писанок та виставляють їх під час великоднього сезону. Курси писанкарства по музеях, школах та організаціях щорічно притягають тисячі студентів.

В Північній Америці (і в деяких країнах Південної Америки) писанка стала символом українців і українства. Світ знає, що це український символ, з великою силою. Ознакою цього на початку 2016-го року була нова 20-ти доларова срібна монета, виготовлена в кольорі у вигляді писанки, видана Royal Canadian Mint. Увесь тираж в 4 тис. був розпроданий за один день. Монета була викарбована з нагоди 125-ліття поселення українців в Канаді.

Перші поселенці з Галичини привезли зі собою на Американський континент Святе Письмо, Кобзар, грудку рідної землі в хустинці – і всі свої звичаї та обряди. І вже понад 125 років на новій землі не забувають їх. Вже і шосте покоління виростає далеко від рідної землі – «старого краю» – але далі колядують, танцюють, вінчаються по-нашому, декламують Шевченка і, звісно ж, пишуть писанки.

Визначні особи, що долучилися до популяризації та розвитку писанок в Північній Америці не такі відомі в Україні, але без їхнього вкладу, писанка би не збереглася в світі – серед них: Марія Процай, Ярослава Сурмач, Люба Перчишин, Оксана Лятуринська, Франка Косар, Тетяна Кошиць, Оксана Соловей, Ніна Булавицька, Софійка Зєлик, Люба Петруша, брати Ярослав і Зенон Елиїв, Олександер Ґрановський, і Мирослав Куць. Про них і не тільки розкаже Орися Пащак Трач у своїй лекції.

____
Орися Пащак Трач – журналіст, автор, перекладач та лектор на теми з української культури та етнографії. Її книжка First Star I See Tonight: Ukrainian Christmas Traditions (Winnipeg: Mazepa Publications, 2015) – перша значуща популярна англомовна праця на тему української різдвяної традиції.


View More News

Unite Interactive