A GLOBAL DAY OF PRAYER, FASTING AND ACTS OF CHARITY:

Feb 24 2024

FEBRUARY 24 - A GLOBAL DAY OF PRAYER, FASTING AND ACTS OF CHARITY: A YEAR SINCE THE BRUTAL INVASION OF UKRAINE BEGAN

On February 24, 2023, a day of fasting, prayer and almsgiving will be held in all eparchies and exarchates of the Ukrainian Catholic Church throughout the world. This was announced on behalf of the Synod of Bishops by His Beatitude Sviatoslav, the Father and Head of the UGCC.

24 лютого 2023 року в усіх єпархіях та екзархатах Української Греко-Католицької Церкви в усьому світі буде проведено день посту, молитви та милостині. Таку ініціативу від імені Синоду Єпископів проголосив Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ.

On February 24, a year will have passed since the beginning of the full-scale war that Russia unleashed against Ukraine. According to the decision of the bishops of the UGCC, the whole Church will spend this day in fasting, prayer and doing works of mercy.

On that day 12:00 noon Kyiv time (4:00 AM Winnipeg time), a 12-hour prayer marathon will begin on "ZhyveTV", which will unite in prayer all the faithful on all continents. There are no special directives for the fasting aspect - it is about restrictions and self-discipline according to the capabilities of each believer.

"Let this day be an opportunity for us to do good to someone: comfort the sad, clothe the naked, warm the frozen, feed the hungry," explained His Beatitude Sviatoslav, speaking about the need not only to fast and pray, but also to do charity.

"At this time, let us offer our spiritual efforts and our prayers for the victory of the Ukrainian People in this unequal battle, as well as for our army," urged the Head of the UGCC.


[Photo: Early Morning of February 24, 2022, the first explosions in Kyiv. Press service of the Secretariat of the Synod of Bishops of the UGCC]

24 лютого мине рік від початку повномасштабної війни, яку росія розв'язала проти України. За рішенням єпископів УГКЦ, уся Церква цей день проведе в пості, молитві і творенні діл милосердя. Про це зазначає Департамент інформації УГКЦ.

Цього дня о 12:00 за київським часом на «Живому телебаченні» розпочнеться 12-годинний молитовний марафон, який об'єднає у молитві всіх вірних на всіх континентах. До посту немає окремих приписів - ідеться про обмеження і самодисципліну відповідно до можливостей кожного вірного.

«Нехай цей день стане для нас нагодою комусь вчинити добро: сумного потішити, нагого одягнути, змерзлого зігріти, голодного нагодувати», - пояснив Блаженніший Святослав, говорячи про потребу не тільки постити та молитися, а й чинити милосердя.

«У цьому часі жертвуймо свої духовні зусилля і наші молитви за перемогу українського народу в цій нерівній борні, а також за наше військо», - закликав Глава УГКЦ.

Фото: Ранок 24 лютого 2022 року, перші вибухи в Києві. Пресслужба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ

 

_________________________________

A DAY OF PRAYER, SOLIDARITY AND RENEWAL

ANNIVERSARY OF RUSSIA'S INCOMPREHENSIBLE AND BRUTAL INVASION OF UKRAINE

We take time to renew in our hearts and souls the ancient dedication of Ukraine to Christ in 988 by the holy ruler St. Volodymyr and the placing of Ukraine under the protection of the Mother of God in 1037 by Grand Prince Yaroslav the Wise (This consecration which was celebrated and repeated 950 years later by the Ukrainian Church in 1987)

Consecrating Ukraine to Mary was repeated in 1995 by the Head of the Ukrainian Catholic Church, His Beatitude Myroslav Ivan at Zarvanytsia, and again by His Beatitude Sviatoslav in 2016.

It was only last year that Pope Francis attracted the attention of the world when he called for the Consecration of Russia to Mary as the Mother of God requested in Fatima in 1917. He insisted that Ukraine also be linked to this special consecration.

We come together again - on the anniversary of the invasion that chocked the world - to ask the Lord to grant Ukraine a long-lasting peace and renewal of her vibrant faith since the time of the Baptism under the Saints-equal-to-the-Apostles Volodymyr and Olha. And that Ukraine would be protected from all her enemies and that she would rather shine as a beacon of hope and holiness for the world.

ДЕНЬ МОЛИТВИ, СОЛІДАРНОСТІ ТА ВІДНОВИ

РІЧНИЦЯ НЕЗРОЗУМІЛОГО ТА ЖОРСТКОГО ВТОРГАННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ

Знаходимо час, щоб відновити в наших серцях і душах давнє посвячення України Христу в 988 році святим князем святим Володимиром і подання України під покров Богородиці в 1037 році великим князем Ярославом Мудрим (Це посвячення який був відзначений і повторений 950 ​​років потому Українською Церквою в 1987 році)

Посвяту України Марії повторив у 1995 році Глава Української Католицької Церкви Блаженніший Мирослав Іван у Зарваниці та знову Блаженніший Святослав у 2016 році.

Лише минулого року Папа Франциск привернув увагу світу, коли він закликав присвятити Росію Марії, як того вимагала Богородиця у Фатімі в 1917 році. Він наполягав на тому, щоб Україна також була пов'язана з цим особливим освяченням.

Ми знову збираємось разом - у річницю вторгнення, яке приголомшило світ - щоб просити Господа дарувати Україні довготривалий мир і відновити її живу віру від часів Хрещення рівноапостольних Володимира та Ольги. І щоб Україна була захищена від усіх її видимих ​​і невидимих ​​ворогів і щоб вона світила світом надії і святості для світу.


View More Events

Unite Interactive